Av TOBIAS BURNESSON
Bild: SHUTTERSTOCK
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

HÄVDA
OSKULD
HON I
KYOTO
FÖNS-
TER-
FÖR-
HÄNGE
VATTEN-
FÅGEL
LÄR
RÅTTOR
GÄRNA
WOLLF
DEN
SKÄMMER
LACKEN
6
SKÅDA
KORN
I LEK-
LÅDA
OUR-
BANA
DEN ÄR
LAGLÖS
SKILJE-
DON
3
GÅ MOT
SITT
SLUT
BARA
SAM-
STÄM-
MIG
GRUPP
BRA
LJUD
MED FI
SUMPIGT
JAG
ORMTYP
UTAN
ANMÄRK-
NING
DAM
SOM IN-
LEDER
PIANO
I DEN
KÖRS DET
RUNT
ARMÉ
LÄR
STARK
SYRA
BÄRS
2
SNUS-
FÖR-
PACK-
NING
7
SÖRJA
APPARAT
ATT LYSS-
NA PÅ
VÄG
APERI-
TIF
4
HAVS-
FÅGEL
BLI
SLAPP
MINDRE
TREVLIGA
BILD-
MED-
DELAN-
DE
TINA
EN EK-
BORG
JUL-
DJUR
DEL
PÅ FOT
FÖLJER

FÖRSTA
DET ÄR
TRIST
ATT HÖRA
SKO-
PIGG
SAMMAN-
FALLA
MINDRE
BRA
ÄRLIG
DRACK
LAGER
SKOPA
GRYMT-
OXE
ÄGG-
LÄGGA-
RE
1
MISS-
BELÅTEN
ROCK-
BANDS-
INSTRU-
MENT
DE
LIGGER

HUSEN
SKRÄLLA
5