Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: © pio3 (Adobe Stock)
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

INFALL
LÄGGER
UNDAN
ÄKTA
SOM EN
TJEJ
EUROPA-
VÄG
LURAR
HÖG-
FORM
PACKE
ENSAM
DET ÄR
SNART
HISTO-
RIA
TIGHTA
HUGGA
PÅ KROK
LURAR
GÄDDAN I
BE-
FÄST-
NING
DELAD
TOTAL
DANS-
FÅGLAR
4
MÅL
MELLAN
ALTER-
NATIV
6
TÅG
TÄVLA
RIDDER-
LIGT
JOBB
SÖKA
RIDDAR-
VAPEN
DEN ÄR
LAGLÖS
HETS-
JAKTEN
I MEDIA
1
HAR
HÅL
FÖR
TRÅD
I HJUL
FARS-
LAND
5
FÖNS-
TER-
GLAS
KALDAM
KAN
BLAD FÅ
DRA I
STYRA
LÖNER
ANGER
TONHÖJD
BLI
HÄRS-
KEN
LEDMAN
KIRURG-
KLÄMMA
FJÄLL
BÖNAR
FARA
MED
PLAN
INTE
SMUT-
SIGA
VILL VÄL
EJ VÄL
VÄND ILA
2 FOT
CIRKLAR
ÄR
RUNDA
KRYSS-
NING
FÖDELSE-
PLATS
BAK-
DEL
SKÄRM-
APPARAT
FRIA
FRÅN
BRISTER
7
DEN
STÖR
INTOLE-
RANTA
3
FJANTIG
2
OMGE
VÄLJA
BORT