Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: © pio3 (Adobe Stock)
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

KAK-
BAKARE
FISK I
LAG
BRUKAR
BULLAR
MAG-
KANAL
SLÅR
SPELARE
SAK-
LIGA
DON MED
EGG
MASKIN-
STICKAT
PLAGG
5
WARS-
ZAWA-
PAKT-
LAND
TÄNKER
DEN DRAR
SIG EJ
FÖR
SKÄMT
TOG EN
PAUS
SKALV
ÖKADE
FARTEN
1
6
DÅ DET
RÖSTAS
FRÅN
GRÖN Ö
KULÖRT
TRÄD
HATADE
HÅLLA
SIG
PASSIV
ÄR ALE
TJATA
DIN
SKY
RIT-
BORDET
KAN HA
RÖTTER
I RIGA
NÄRA
UTSEEN-
DET?
ÅT-
SMITAN-
DE
GRIPA
GÖR
BLANKT
BILDOK-
TORN
HINNA
I ÖGA
PLATTA
FLERA
SOLVARV
2
STALL-
FLICKA
VÅFFEL-
SLAG
ÄR DET
DU ÄGER
DEL AV
HÄSTBEN
KAFFE-
BRÖD
FÖR-
FÖRLED
TRÄD
OCH
PRO-
JEKTIL
ÅRBÅT
CENTRAL
SAK I
SYSTEM
HÖLL
MUN
SORT
4
BESITT-
NING
HARLIK
SPÅR
PÅ HUD
TORKBAR
FRUKT
3
HETA,
INTE
KALLAS
NIOS
ROT
SKÖLJA
TVÅ
UNDER
PAR
DUM
7