Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: Shawn Tron - Adobe Stock
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

LOOK
6
HÖG-
KLASSIGA
STYREN?
SVÄNG
PÅ SE-
MESTER
VILL FÅ
NAPP
FÖR-
SVAGAS
OAV-
BRUTEN
FÖLJD
ÄR BÅT
SOM
LÄCKER
2
VÅNING
NÄRA
FÖRE-
STÅENDE
VISMAN
LOCK-
FÅGELN
SPOR-
TER
DEN ÄR
EN NÄT-
SÄCK
KRUBBA
KAN SIG
BLOD
EJ
TÄTAR
FÖNSTER
TEXT
FRÅN
MOBIL
GRUND
HAVSVIK
ENKLARE
DASS
5
DEBATT-
VAPEN
GE
UTSLAG
YNGLET
LUTTRA
MODIGA
TITTAR
KORN
SOM
SÅS
FRIGÖRA
TELE-
FÖRETAG
NÄT-
HATARE
SPELAR
SKÖNT
SPEL
BRÖD-
KRYDDA
DRAR
RUNT
FÅGEL-
BO
FORD-
RAN
HÖNA
RÄDDADE
FRÅN
SYND
4
DET
BALAS
ÄKTA
GAV
FÖR
MYCKET
NÄRING
UGGLA
LÄT
GODA
TINGS
TAL
GJORDE
LED
KAN
VARA
FÖR
KORT
GER UT
FÖR-
SÖKS-
BALLONG-
EN
1
3
SKYDDA
7
PRISA