Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: © pio3 (Adobe Stock)
Du hittar fler korsord på www.vardagskryss.se. För support, vänligen maila: support@burnessonikvadrat.se
Kryssa mer på Vardagskryss!

All form fields are required.

LIGGA
FRÄMST
TÄPPA
SÄTTER
INTE
ANDRA I
CENTRUM
UNDER-
HAND-
LINGS-
KONST
LÄTT
BETT
NED-
SÄTTNING
LITER
KORT
BYN I
BLÅS-
VÄDRET
PIP
PIMP-
LING
GE NÅD
DEN VER-
KAR TILL-
FÖRANDE
3
DRYFTA
HÖG-
FÄRDIG
SKOLA
ÄR
SINGLAR
LUS-
ÄGGET
SNOKA
FINESS
RENSA
ÖRON
FÖRSYN
BOCK-
HOV
6
2
PRIMI-
TIVT UR
LÖVTRÄD
DEN AV-
HYVLAS
SURRA
SEGT
ÄMNE
INTE NER
RENSA-
DE RÖK-
KANAL
GREN
I RINK
LUKTAR
1
FJUTTAR
SEDLIG
5
UNDER-
HÖLL
KRATTA
BILDEL
HÖRS I
DEBATT
TORDÖN
SÄL-
UNGEN
RAPP-
NING
DROG
DANSKT
LÄN
HAAG
DEN
SÄTTER
SMAK
ENBÄRS-
DRYCK
SYDLIG
SUNDÖ
FÖR-
STUGA
SPRINGER
SOM
EN
MUS
GULD
GOLADE
DET GÅR
RUNT
TOMTEN
DEN ÄR
EN-
FALDIG?
INFALL
ELLER
BJÖRN-
BO
SJUTTON
OCKSÅ!
7
SÄGS
INNAN
NÅD
TVÅ-
MÄN-
NINGEN
4