Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: yanadjan - Adobe Stock
Du hittar fler korsord på www.vardagskryss.se. För support, vänligen maila: support@burnessonikvadrat.se
Kryssa mer på Vardagskryss!

All form fields are required.

FISK-
AVFALL
HAN FÅR
HONUNG
AV
FARMOR
LÄT
FÅR-
AKTIGT
MOR-
GON-
MJÖLK
HYLLA
SVÄNG

SJÖN
DEN TAR
MAN
DIT MAN
KOMMER
GRYMT
BÖKIGT
DJUR?
AV
SAMMA
SLAG
ÄR
FAUNA
FULL AV
LIV
TA SLUT
MED UT
TITAN
TUGGA
OM SOM
KOR GÖR
3
UNDER-
HÖLL-
KUNG-
LIGT
NALLE-
MÄRKE
INPINKAT
OMRÅDE
DEN VAR
FAST
MEN FLY-
TER NU
4
DESTINA-
TION
POEM
BJÖRN-
BOET
FINTA
MED
BOLL
HÖLJE
BRAST
SMUT-
SAR
NER
7
VÅGOR
I LUFT
DOSAN
KULTI-
VATORN
BABY-
FÖDA
5
LÅT
SOM
SLAGIT
FRÅN-
MOTSATS
GER VARM
MAT
SKYDD
MOT
SLAG
SYLTA
1
USEL
SKALD
DEN KAN
RABBLAS
EKKNOG
VÄSKA
BERED-
SKAPS-
TJÄNST
TA PÅ
PLAGG
KARL
SPÖDAM
SVACKA
DRÖNAR-
BO
ÄGER
FÄLT
KORT
SVAR
SKOLSAL
FÖR
FLERA
KLASSER
ÖVER-
HUVUD-
TAGET
SKALLA
FRI SÅ-
DAN ÄR
SÄKER
SITTA
ÖVER
MED DE-
LADE BEN
6
SOM
SOCKER
2
RÖTT
OMRÅDE