Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: Jean Kobben @ Adobestock
Du hittar fler korsord på www.vardagskryss.se. För support, vänligen maila: support@burnessonikvadrat.se
Kryssa mer på Vardagskryss!

All form fields are required.

HAN VAR
MOSES
BROR
HÖG-
TIDLIGT
HEM-
ARBETE
SNILLRIK
PERSON
BRÄNNA
TILL
ASKA
VARA PÅ
GLID
MÄKTIG
FLYGARE
GÖR FINT
MED
SYRA
SINNE
7
SPELAR
NOLL
ROLL
BÖR
SKIVOR
EJ VARA
DEN
GOJAN
SES OFTA
I KRYSS
ÄGER
FÖLJER
OFTA
LITE AV
FÖRE-
VARAN-
DE
3
INTE
FAST
RÄKNAR
INTE IN
DEN ÄR
EN
VALL-
HUND
STRAK
BILDA
ACKORD
PAMP
FYLLD
SVULLNAD
AGERA
KNALLE
LUKTEN
GRÖN
OLJE-
KÄLLA
SPEL-
HÅLA
SUCK
4
STRÄNG-
INSTRU-
MENT
ANTAGA
2
SANNO-
LIK
SLUTAR
SOVA
RÖRELSE
SOM
HJÄLPER
I NÖD
SYL
FOLKTOM
ORT
FRUSEN
BIT
KAN
HOPPAS
GER
PATT
IDÉ
GE DI
POST-
LAPPAR
LITET
SKAL-
DJUR
KAN MAN
GÖRA
RENT
HUS MED
HÅLLS
MAT
KALL I
BILDT
UNDER-
DEL
CECI-
LIAS
FREDRIK
1
AMPERE-
TIMME
HASTA
5
KALDAM
LEN
VÄLAN
LANDS-
DEL
ALLTFÖR
ELDIG
PERSON
PROVEX
MAKA-
LÖSA
RUBBET
LEDER
SOM VIS-
SA HAR
VASSA
6