Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: goldyg @ Adobestock
Du hittar fler korsord på www.vardagskryss.se. För support, vänligen maila: support@burnessonikvadrat.se
Kryssa mer på Vardagskryss!

All form fields are required.

F.D. PRE-
SIDENT
MINDRE
FLÖDE
PIPPI
KODORD
DEN ÄR
FIN I
FANEREN
BE-
LÄGG-
NING
FÖRSÄM-
RAS
SNABBT
FALLEN-
HET
RÄCKA
HA ITU
DIKTARE
KVISS-
LOR
REA
MUN-
STYCKEN
4
HERR
NILSSON
SMÖR-
JER
SMILET
KODEX
2
FISK
RYMD-
KUNNIG
DEN ÄR
GELEIG
STÅR
FÖR
LITER
ALTERNA-
TIV PÅ
PIZZERIA
MURREN
FRYNTE
ENGELSK
GRIND
LOTT
DET
AXLAS
BITER
HÖJA
VÄND-
KRETS
HÄNG-
KRUKOR
EKBERG
HAN
SOM
VANN
ENTRÉ
UTTALA
SCARF
JÄSA
GÖR VÄG
ÄTTIKA
GAMMALT
GULD-
MYNT
6
TJÄNSTE-
FLICKA
SAKTA
...
RO
5
SKÖNT
SPEL
UTKIK
1
ID
NÅGOT
SOM KAN
BRISTA
GAGN
TRÄD
OCH
PRO-
JEKTIL
EXTRA
NAMN
HÖG
MANS-
RÖST
7
MARMO-
RERADE
MACHO
GREPP
SCHMIDT
SOM
KAN
RAPPA
ÖPPNA
KÄRL
3
DEN ÄR SOM GJORD
FÖR ATT VANDRA PÅ