Av TOBIAS BURNSESSON
Bild: © pio3 (Adobe Stock)
Du hittar fler korsord på www.vardagskryss.se. För support, vänligen maila: support@burnessonikvadrat.se
Kryssa mer på Vardagskryss!

All form fields are required.

ADMINI-
STRA-
TIVT
OMRÅDE
STJÄLK
GRUND-
LAGS-
BEN-
JAMIN
NÅGOT O-
RAFFI-
NERAT
LAND
LOCK-
BETE
SOM-
MAR-
MÅNAD
MÅLRUM
EN DR.
SOM ÄR
ARTIST
ONATUR-
LIG
AV-
FROSTAD
SAMS
GÖRA
VÄTSKA
OKLAR
2
DON FÖR
STRÄNG-
STRYK-
NING
4
T
PLATS
FÖR
KEMIST
BRUKAR
HÅREN
MED ÅREN
HÖGEN
TYDLIG
JÄTTE-
LIK
METALL
FILT-
TOFFEL
PÅFUND
EXPEDI-
TION
STJÄLA
ROMETT
HAR EJ
PAXATS
KONFLIKT-
SÖKANDE
TEATER-
LOGER
DEN TÄR

EMALJEN
6
PORT-
SPORT
KAN RÅT-
TOR VARA
LIVS-
VIKTIG
AVGIFT
VID
IN-
FÖRSEL
HASTIG
BLICK
BÖNA
1
RUNDEL
FY
URLJUD
KROG-
RÄK-
NINGEN
DUGG
MITT-
EMOT
SYD
SMÅ-
SAKS-
FODRAL
HÄST-
MEN
ALLT-
JÄMT
DEN ÄR
FRUSEN
ÅTER
FÖRE-
TAGS-
MÄRKE
3
MANS-
GRISEN
7
KÖPHUS
VACKER
OCH
NÄTT
RIT-
VERKTYG
RUBB
OCH
STUBB
FJÄLL-
BILD-
NING
5
FÅGEL
SOM OFTA
SES
SIMMA